Kvalitetspolicy

Att tillgodose våra kunders önskemål och att leverera tjänster av högsta kvalitet är ett av våra viktigaste konkurrensmedel. DITEC® arbetar därför ständigt med att implementera den senaste tekniken och att vidareutbilda vår personal för att säkerställa ett slutresultat av hög kvalitet. Våra kunders förväntningar ska alltid uppfyllas och helst överträffas.

Med fokus på kvaliteten

DITEC® står för hög kvalitet och alla DITEC® center måste sträva efter högsta kvalitet i alla delar av sin verksamhet. Vi har satt upp ett antal kvalitetsmål för att våra kunder ska uppleva att de får samma service och bemötande på DITEC® överallt.

Kvalitetskontroll
Vi utför leveranskontroll  efter att arbetet är utfört för att säkerställa att alla beställda tjänster är utförda och att de uppfyller kundens önskemål.

Leveranstid
Vi ser till att de tjänster som avtalats är klara på utsatt tid. Skulle arbetet kräva extra insatser och mer tid än vad som överenskommits ska kunden kontaktas i god tid för att bestämma ny leveranstid.

Kompetens
Vi har välutbildad personal med den kompetens som krävs för att utföra tjänsterna med ett optimalt resultat. Vidareutbildning sker kontinuerligt för att lära nya produkter och tillvägagångsätt . 

Service
Vi sätter kunden i fokus och är lyhörda för krav och önskemål. Vid diskrepans över tjänstens utförande löser vi det i samförstånd med kunden så snabbt som möjligt.

Lokaler
Våra lokaler är ändamålsenliga och representativa för verksamheten. De är rena, välskötta och speglar våra tjänsters höga kvalitet.